จับคู่สายไฟ

จับคู่สายไฟ


จับคู่ชุดสายไฟของรถกับเครื่องเสียงชุดใหม่ ซึ่งหัวต่อแต่ละหัวจะแตกต่างกันไป มันน่าจะง่ายว่าตัวไหนคู่กับช่องไหน
เพื่อความปลอดภัย เช็คแผนผังวงจรทั้งของรถยนต์และเครื่องเสียงเพื่อให้แน่ใจว่าคุณต่อถูกต้อง

หากรถของคุณไม่ได้มัดสายไฟรวมกันไว้เป็นชุด คุณจะต้องเชื่อมต่อสายไฟด้วยตนเอง สายไฟจะมีสีเฉพาะของมัน แต่ว่าก็เป็นไปได้ที่สีของสายไฟจะไม่ตรงกัน เป็นการดีที่สุดถ้าคุณจะศึกษาผังวงจรที่มีแถมมาให้กับเครื่องเสียง

ต่อสายไฟเข้าด้วยกัน ซึ่งจะมีวิธีการอยู่สองแบบ คือ ใช้คลิปหนีบสายไฟ หรือ บัดกรี การหนีบให้ติดกันจะง่ายและเร็วกว่า แต่การบัดกรีจะคงทนและปลอดภัยกว่า ขอให้แน่ใจว่าคุณใช้ตัวหนีบที่มีขนาดพอเหมาะและอย่าพยายามพันสายไฟด้วยเทปธรรมดา เพราะมันจะหายเหนียวและหลุดออกเอง ให้รัดไว้ด้วยเทปพันสายไฟดีกว่า

ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์