ต่อสายดิน

ต่อสายดิน

ต่อสายดิน ถ้าเป็นชุดสายไฟ สายดินจะเชื่อมต่อเมื่อคุณเสียบชุดสายไฟเข้าด้วยกัน
ถ้าไม่ได้เป็นชุดสายไฟ คุณจะต้องหาข้อต่อ สายไฟ และสกรูที่ใส่อยู่กับโครงรถยนต์หรือแชสซี คลายเกลียวออกแล้วสอดสายดิน ปกติจะมีสีดำ เข้าไปข้างใต้ แล้วค่อยไขกลับให้แน่น
คำนึงอยู่เสมอว่าการต่อสายดินจะสำคัญมากต่อคุณภาพเครื่องเสียง ถ้าสายดินไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับโครงเหล็กเปลือย มันจะไม่ทำงาน และถ้าหากคุณไขไม่แน่นพอ อาจจะทำให้เสียงที่ได้ออกมาไม่ดี คุณสามารถนำกระดาษทรายมาขัดบริเวณนั้นเมื่อให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อได้อย่างดีเยี่ยม

ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์