ต่อสายไฟอื่นๆ

ต่อสายไฟอื่นๆ


ต่อสายไฟอื่นๆ ต่อสายอากาศและหม้อแปลงเครื่องเสียงเข้ากับชุดสายไฟของรถยนต์ ต่อสายเปลี่ยนสัญญาณที่เข้ากับระบบเครื่องเสียงรถยนต์ได้ ถ้าต้องการ

ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์