ต่อเข้ากับระบบไฟฟ้า

 ต่อเข้ากับระบบไฟฟ้า


ต่อเข้ากับระบบไฟฟ้า โดยทั่วๆ ไปถ้ามีชุดสายไฟอยู่แล้วก็เพียงแค่ต่อมันเข้ากับช่องเสียบเท่านั้น
ถ้าว่าคุณไม่ได้ใช้ชุดสายไฟที่มัดรวมกันไว้ คุณจะต้องต่อเข้ากับระบบด้วยตนเอง ลองดูว่าระบบของรถคุณเป็นแบบสลับ (มักจะเป็นสีแดง) หรือเป็นแบบตรง (มักจะเป็นสีเหลือง) ซึ่งสำหรับรถบางรุ่นอาจจะมีทั้งสองอย่าง ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้ไปที่ ตรงนี้

ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์