บ้านที่มีเนื้อที่น้อย โดยเฉพาะที่ว่าง สำหรับ เก็บของ ในห้องนอนนั้น ถือว่ามีความสำคัญ สิ่งที่ควรจะคำนึงถึง ก็คือ การจัดเก็บของ ให้เป็น ระเบียบเรียบร้อย ไม่รกรุงรัง และควรหมั่นสำรวจข้าวของที่เก็บไว้บ้างว่า ยังมีอะไรบ้าง ที่พอจะนำมาใช้ได้หรือเก็บทิ้งไปได้ เพื่อเป็นการ เตรียมที่ว่าง สำหรับสิ่งของชิ้นใหม่ ที่จะซื้อหาเข้ามา เพิ่มความงาม และประโยชน์ ให้กับห้องนอน

วิธีเก็บของที่ง่ายที่สุด คือ การทำชั้นวางของ ห้องนอน ที่มีลักษณะแคบ และยาว ควรสร้างชั้นวางของ ไว้ที่ปลาย ด้านหนึ่ง ของห้องด้านล่าง จัดเป็นโต๊ะทำงาน มีลิ้นชัก สิ่งของที่วางบนชั้น ควรจะเป็นส่วนหนึ่ง ของการจัด ตกแต่งห้องด้วย
นอกจากการทำชั้นวางของแล้ว เตียงนอนก็เป็นจุดหนึ่ง ที่เราควรจะ นำมา พิจารณา เนื่องจากใต้เตียง อาจจะมีเนื้อที่ ใช้เก็บของได้ โดยทำลิ้นชัก ติดเข้าไป ใต้เตียง และควรเจาะร ูระบายอากาศ เอาไว้ด้วย หรืออาจจะทำได้ อย่างง่ายๆ โดยการวางกล่องที่ติดล้อ ให้เลื่อนได้ง่าย สำหรับเสียง 2 ชั้นที่ใช้ในวัยเด็กนั้น ควรเลือกซื้อ แบบที่มีระบบ ไม่ติดถาวรตายตัว เพราะจะได้ดัดแปลง เป็นเตียงเดี่ยวได้ และใช้พื้นที่ ใต้เตียง เป็นที่เก็บของ ได้ในตัว

ห้องนอนที่มีขนาดเล็กมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเนื้อที่เสมอ เพราะบางครั้งภายใน ห้องมีพื้นที่ไม่เพียงพอ สำหรับการเปิดประตูเข้าไป จึงควรเปลี่ยน จากประตู มาเป็นการใช้มู่ลี่ม้วนเก็บขึ้นด้านบนได้มากั้นแทน หรือจะใช้ประตู ที่เปิดออกด้านนอก ห้องแทนก็ได้