เกี่ยวกับเรา

ลำโพงรถยนต์ทั่วไป จะมีค่าความต้านทานปกติ  ระบุไว้ที่ 4 โอห์ม และสามารถต่อโดยตรงเข้ากับวิทยุหรือเพาเวอร์แอมพ์ มาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับสีของสายลำโพง มีดังนี้ สีขาว  ลำโพงหน้าซ้าย+ สีขาว/ดำ = ลำโพงหน้าซ้าย-สีเทา = ลำโพงหน้าขวา+ สีเทา/ดำ = ลำโพงหน้าขวา-สีเขียว = ลำโพงหลังซ้าย+ สีเขียว/ดำ = ลำโพงหลังซ้าย-สีม่วง = ลำโพงหลังขวา+สีม่วง/ดำ = ลำโพงหลังขวา- การต่อซับวูเฟอร์ ลำโพงซับวูเฟอร์ซึ่งต้องการพลังงานไฟฟ้ามากกว่าวิทยุ

 

ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์