ใส่อุปกรณ์การติดตั้ง

ใส่อุปกรณ์การติดตั้ง

ใส่อุปกรณ์การติดตั้ง ถ้าคุณยังเป็นมือใหม่สำหรับการติดตั้งให้ทำตามขั้นตอนในคู่มือ ซึ่งโดยทั่วๆ ไปเป็นแค่การติดอุปกรณ์เข้ากับแผ่นยึดเครื่องเสียง
กดลงไปบริเวณใกล้เคียงกับช่องใส่สกรูขณะไขเพื่อให้แน่ใจว่าแผ่นยึดจะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ สามารถติดตั้งได้หลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีก็จะให้ผลที่แตกต่างกันได้ ถึงแม้จะติดตั้งในรถรุ่นเดียวกัน หรือเครื่องเสียงที่ใช้ในการติดตั้งเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นเสียง Bass ที่สะอาด หรือเสียง  ที่โปร่งใสและในช่วงความถี่สูง ซึ่งเป็นการยากที่จะทำให้ได้เสียงอย่างที่กล่าวมา

ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์